Núdzový východ vs. Panikové dvere

 

Núdzový východ (emergency exit) je označenie dverí cez ktoré unikajú ľudia v prípade núdzovej situácie. Ide o dvere vo firmách, bytových domoch, kanceláriách ...,  kde sa nachádzajú osoby ,,poučené,, o únikových trasách.

Vzťahuje sa na nich norma EN 179 podľa ktorej musia byť dvere opatrené predpísaným zámkom a interiérovou kľučkou pomocou ktorej sa musia dať v smere úniku stále otvoriť.

Môžu byť otváravé do interiéru, alebo exteriéru - odporúča sa!

Panikové dvere (panic doors) sú dvere určené na únik osôb v prípade paniky. Inštalujú sa v kinách, obchodných centrách, športových halách ..., kde sa pohybuje široká verejnosť, resp. osoby ,,nepoučené,, o únikových trasách.

Podľa normy EN 1125 musia byť z interiéru opatrené sklopnou hrazdou, alebo tlačným madlom a musí sa cez ne dať nepretržite uniknúť.

Sú povinne otváravé do exteriéru!
 https://www.apsei.org.pt/media/recursos/documentos-de-outras-entidades/CFPA-guidelines-incendio/CFPA_E_Guideline_No_2_2007.pdf

https://www.proidea.hu/g-u-magyarorszag-kft-229307/bks-menekuloajto-rendszermegoldasok-359123/a_16_d_25_1495704175298_bks_panic_and_emergency_exit_devices_en1125_en179_04_15_eng.pdf